Bedrijven

De dienstverlening van Susanne de Jong richt zich op een vlotte en vitale werkhervatting. Zij geeft cliënten inzicht in belastende situaties en stimuleert hen nieuwe vaardigheden toe te passen in de werksituatie.

Medewerker of cliënt aanmelden

Wilt u een medewerker of cliënt aanmelden, voor coaching of een psychologisch ondersteunend traject via de bedrijfsarts, bel dan gerust of stuur een mail naar susannedejong@yahoo.com.

Rapportage en terugkoppeling

Na de intake ontvangt u een offerte. Daarnaast kan gekozen worden voor een schriftelijke intakerapportage naar de bedrijfsarts, uiteraard na toestemming van de client. In deze rapportage vindt u een schets van de probleemsituatie, de behandeldoelen en wanneer nodig een advies aan de werkgever. Mocht u kiezen voor een coachingstraject, dan is dat natuurlijk mogelijk. In zo’n geval kunnen werkdoelen met elkaar gesteld worden.

Rondetafeloverleg

Een rondetafeloverleg met de medewerker en werkgever kan helpen bij het re-integratieproces. In zo’n overleg worden de vorderingen van de medewerker besproken en eventuele blokkades of vragen kunnen door beide op tafel gelegd worden.

Susanne de Jong helpt in het overleg doelen te verhelderen, de neuzen dezelfde kant op te krijgen en daarnaast bewaakt zij het proces. Ook de bedrijfsarts en HRM adviseur kunnen aansluiten bij het rondetafeloverleg.