Bedrijven

De dienstverlening van Susanne de Jong richt zich op duurzame inzetbaarheid, preventie en vitaliteit in de breedste zin. Zij geeft cliënten inzicht in belastende situaties en stimuleert hen nieuwe vaardigheden toe te passen in de werksituatie.

Medewerker of cliënt aanmelden

Wilt u een medewerker of cliënt aanmelden, voor coaching of een psychologisch ondersteunend traject via de bedrijfsarts, bel dan gerust of stuur een mail naar arbeidenvitaliteit@gmail.com

Rapportage en terugkoppeling

Na de intake ontvangt u een offerte voor een traject. Daarbinnen kan gekozen worden voor een schriftelijke rapportage naar de bedrijfsarts, uiteraard na toestemming van de client. In deze rapportage vindt u een schets van de probleemsituatie, de behandeldoelen en wanneer nodig een advies aan de werkgever.

Rondetafeloverleg

Een rondetafeloverleg met de medewerker en werkgever kan helpen bij een re-integratieproces of het in kaart brengen van ontwikkelpunten. In zo’n overleg worden de wenselijke doelen van de medewerker besproken en eventuele blokkades of vragen kunnen door beide op tafel gelegd worden.

Susanne de Jong helpt in het overleg doelen te verhelderen, de neuzen dezelfde kant op te krijgen en het proces te bewaken. Ook de bedrijfsarts of HRM adviseur kunnen aansluiten bij het rondetafeloverleg.