Stress

Symptomen bij stress, waar heb je dan last van?
Stress betekent letterlijk spanning, bijvoorbeeld de spanning of druk die op een koord staat. Stress is niet altijd slecht, sterker nog, stress is van levensbelang. Symptomen van stress zijn in de natuur zichtbaar doordat dieren zich vliegensvlug in veiligheid kunnen brengen wanneer zij ‘gevaar’ ontwaren: het hart gaat sneller kloppen, de blik wordt gefocust (ofwel vernauwd) en de ademhaling wordt snel en oppervlakkig. Het lichaam maakt zich paraat om te vechten of te vluchten. En gelukkig maar: zo overleven zij. Voor een (menselijk) brein maakt het niet uit of er een ‘leeuw’ staat of een autoritaire leidinggevende: het lichaam wil zich vrijmaken en maakt de ‘biologische stress stoffen’ aan. Echter, daar waar de ree zich na het ontvluchten van de leeuw als het ware ‘losschudt’ en na 10 min weer rustig verder graast, blijft de mens in gedachten bezig met ‘het gevaar’ door piekeren, slapeloosheid en negatieve zelfspraak. Het lichaam en de geest ontspannen niet meer vanzelf en iemand blijft opgefokt en zich dus ‘opgejaagd’ voelen.

Om stress symptomen te behandelen moet eerst gekeken worden naar wat iemand als stress bron ervaart en wat voor betekenis iemand zichzelf in relatie tot deze stressbron toekent. Wat geloof je, waar ben je van overtuigd? En is dit helpend of juist ondermijnend in deze situatie. Is er daadwerkelijk sprake van overmacht of voelt men zich machteloos? Een wezenlijk verschil. Bewustwording van je aanwezige en latente competenties kunnen maken dat je weer de regie pakt en aan de slag gaat met de stressbron, bijvoorbeeld door de instandhoudende situatie aan te pakken, iets aan jezelf te veranderen of soms door weg te gaan uit de voor jou ziekmakende situatie.