Hartcoherentietraining

Als psycholoog en coach raak ik met veel mensen in gesprek die als het ware een stukje van zichzelf zijn ‘kwijtgeraakt’. Vanuit ziektebeelden als burn-out, depressie of angstklachten hebben deze mensen vaak gevoelens van machteloosheid, minder energie of weinig zelfvertrouwen. Ze ervaren dan weinig regie meer over hun herstelmogelijkheden. Hun wilskracht en ratio blijken vaak onvoldoende om het tij te keren.

Een grote factor in een herstelproces is (zelf)bewustzijn. Weten wat je energielekken zijn, niet alleen de grote, maar met name de kleine, dagelijkse energielekken. Deze momenten of periodes op de dag waarbij je jezelf als het ware leeg trekt. De geest en het lichaam kunnen als het ware te strak afgesteld zijn geraakt in de loop van de tijd. Dan reageert een mens ook vaak minder flexibel en creatief in het vinden van oplossingen. Wanneer mensen als het ware hun hoofd boven water proberen te houden, is de geest niet bezig met nieuwe plannen of her-evalueren van de huidige strategie. Het brein vervalt in de automatische piloten die vaak de cirkel en dus de klachten in stand houden. Vanuit deze toestand staat het immuunsysteem op een laag pitje wat maakt dat men fysiek ook minder weerbaar is.

Waarom dan nu hartcoherentietraining? Het hart communiceert met een eigen neuronaal netwerk met het brein. ‘Gezonde’ signalen die door het hart worden afgegeven (onder meer door coherentie van het hartritme) worden ontvangen door het brein. Het brein reageert hierop door onder meer de productie van stresshormonen zoals cortisol te transformeren in vitaliserende hormonen. Maar andersom is het ook het geval dat wanneer het hart incoherente (niet samenhangende) signalen afgeeft, dit het brein in staat van ‘survival’ zet en stress laat ervaren.

Met behulp van hartcoherentietraining krijgen mensen weer een ‘stuur’ in handen; een mogelijkheid om ondanks de emoties een andere route te kiezen dan de automatische piloot. En daarbij dus weer een mogelijkheid om hun situatie en welbevinden te beïnvloeden. Door de training leert men hoe het hartritme te beïnvloeden en daarmee dus het functioneren van het brein. Het geeft na enkele momenten al gevoelens van ontspanning en daarmee ook de mogelijkheid om weer ‘op te laden’ in plaats van verder ‘leeg te lopen’. Wanneer mensen zich vitaler en rustiger voelen zijn ze weer meer in staat om creatief te denken, te relativeren, te concentreren en overzicht te krijgen. Ook wordt makkelijker het bredere plaatje gezien van waar ze mee te dealen hebben.

Wat de hartcoherentietraining onderscheidt van andere trainingen is naast de eenvoud en directe toepasbaarheid, de biofeedback d.m.v. een computer/ iPad van wat je doet, zodat je daadwerkelijk kan toetsen of dat wat je doet, effect heeft en past bij de ervaring die je voelt. Ook (bedrijfs)artsen hebben zich inmiddels enthousiast geuit over deze invalshoek als methode voor het vergroten van vitaliteit en het herstellen van de energiebalans. Voor meer achtergrondinformatie over hartcoherentietraining is er bij de links een leuk en informatief filmpje geplaatst om te bekijken.

De hartcoherentietraining wordt alleen nog individueel gegeven. Daarnaast wordt de techniek inmiddels geïntegreerd in sessies als onderdeel van psycho-educatie.