Vergoeding en tarieven

Tarieven per 1 januari 2017

Susanne de Jong heeft er bewust voor gekozen om per 1 januari 2017 niet meer ingeschreven te staan in het BIG register om zich zodoende zo onafhankelijk en vrij mogelijk te kunnen bewegen in de instrumenten die zij inzet en de werkwijze waar zij in gelooft, namelijk (niet het behandelen van klachten/stoornissen maar) veerkracht en vitaliteit beogen in de breedste zin van het woord. Zij zal zich vanaf die datum dus niet meer profileren als Gz-psycholoog maar vanzelfsprekend nog wel beschikken over die achtergrond.

Susanne de Jong wordt deels vergoed vanuit aanvullende verzekeringen wanneer hier de NVPA erkend wordt voor psychosociale therapie prestatiecode 24504. Een verwijzing van de huisarts of een gestelde diagnose is niet nodig om voor deze vergoeding in aanmerking te komen. Het eigen risico zal niet aangesproken worden. Dit alles is afhankelijk van de mogelijkheden van je polis en zorgverzekeraar. Kosten van intake en individuele sessies zijn 120 euro per uur gesprekstijd voor particulieren. In deze sessies worden de verschillende technieken geïntegreerd toegepast. Ook je werkgever is er bij gebaat als je beter in je vel zit. Zij blijken vaak bereid om financieel bij te dragen aan je vitaliteit wanneer je dit navraagt. Hiervoor gelden andere tarieven.

Naast therapiesessies is coaching in de vorm van verschillende trajecten of losse sessies mogelijk, alsook ronde tafelgesprekken met bedrijfsarts en HRM. Deze sessies worden niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Het tarief voor zzp-ers is lager dan voor bedrijven.Prijsopgave is per mail of telefonisch op te vragen.