EMDR therapie

EMDR therapie is een behandelmethode die vooral gebruikt werd voor traumatische gebeurtenissen in iemands leven. Zo werd EMDR bijvoorbeeld gebruikt voor mensen die een bankoverval hadden meegemaakt of een verkrachting of een auto-ongeluk. Echter, tegenwoordig wordt EMDR therapie veel breder ingezet. Naast traumatische gebeurtenissen kan EMDR therapie ook gebruikt worden om bepaalde negatieve overtuigingen over jezelf of over de wereld te veranderen. EMDR therapie wordt inmiddels zelfs ingezet om lichamelijke klachten te verminderen zoals migraine of andere pijnklachten. EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation Reprocessing.

Trauma, waar denk je dan aan? Wanneer iets als traumatisch wordt ervaren is dat een moment van dreiging, bijvoorbeeld voor je eigen lichamelijk welzijn of het lichamelijk welzijn van iemand die je na staat. Maar ook wanneer er sprake is van een dreiging voor je geestelijk welzijn, bijvoorbeeld een situatie dat je ‘niets voorstelt’, of ‘een mislukkeling bent’ of ‘niet van waarde’, dan kan dit van grote impact zijn op hoe je je vervolgens gaat bewegen in de wereld. Zo’n imprint kan zich ‘nestelen in je brein’ zodat je je beperkt voelt in je doen en laten op je werk of binnen je relatie.

Bij EMDR therapie richt je je aandacht op het moment dat NU nog veel spanning bij je oproept terwijl je denkt aan het moment van toen. Wanneer dan de ogen worden bewogen op een bepaalde manier lijkt het of die ‘schrikreactie’ in het brein, alsnog verwerkt wordt. Bij EMDR wordt het brein als het ware in de toestand gebracht van de REM slaap, de toestand van het brein wanneer je de gebeurtenissen van de dag verwerkt. Naarmate dit proces vordert merk je dat de lading van het beeld afneemt. Het gaat bijvoorbeeld verder van je afstaan, wordt minder scherp, of alsof het ‘uit elkaar valt’. Er komt ruimte om positieve gevoelens over jezelf te ervaren zoals ‘ik mag er zijn’ of ‘ik ben trots op wie ik ben’. EMDR heeft vaak binnen 1 sessie al een groot positieve impact. Afhankelijk van het thema zijn er soms meerdere sessies nodig om een gebeurtenis volledig te verwerken.