Visie

Niemand zit te wachten op problemen of klachten. De visie van Susanne de Jong is dat klachten je kunnen oproepen iets te veranderen in je leven. En veelal is dit een beweging naar je zelf toe: het versterken van je zelfbeeld, het vergroten van je zelfvertrouwen, een stuk zelfacceptatie of zelfcompassie. Vaak heeft het leven gemaakt dat we van onszelf zijn afgedwaald. En daarmee zijn we meer bezig met hoe we voor de buitenwereld overkomen, gericht op onze prestaties, onze status of wat we denken nodig te hebben om ons goed of geaccepteerd te voelen. Omdat dit vaak niet lukt, kampen veel mensen met gevoelens van schuld of schaamte of tekortschieten. En raken daarmee in de kramp, wat energiestromen doet blokkeren. Van daaruit kunnen verschillende klachten ontstaan die zich verschillend kunnen uiten in stress, somberheid, angst of lichamelijk ongemak/ziekten. In gesprekken met ondersteunende technieken waarbij recht wordt gedaan aan het intelligente onbewuste kom je weer in flow en weer terug bij je vitale zelf.